dilluns, 2 de desembre del 2013

Assemblea General de socis 2013

La Junta directiva de l'APIMA convoca tots els pares i mares a l'Assemblea General que tendrà lloc el proper dimecres 4 de desembre, a les 21hores, a la sala d'actes del centre d’educació secundària Es Lledoner. 
Vos demanam que vengueu perquè tenim novetats de les que ens agradaria saber la vostra opinió al respecte, també us informarem de la constitució de la plataforma “ Felanitx per l’Educació”.
L'ordre del dia serà:
  1. Explicació de què és la Plataforma Felanitx per l’Educació.
  2. Novetats sobre la forma d’enviar les circulars i estar en contacte amb els socis.
  3. El fogueró d’enguany.
  4. Resum de les activitats de l‘APIMA durant el curs passat. 
  5. Informació de l’estat dels comptes.
  6. Informació del nombre de socis.
  7. Renovació de la Junta Directiva de l’Associació. Es precisen nous membres per la Junta, tothom qui vulgui participar és el moment de dir-ho, renovar-se és millorar!
  8. Informació de les activitats previstes per aquest curs. Suggeriments i propostes de noves actuacions.Precs i preguntes.
Per arrodonir la vetllada i fer-nos fugir un poc el fred farem un poc de xocolata. Vos esperam!!