dimarts, 28 de juliol del 2015

Canvi d'horari a Primària

Benvolguts pares, 
Els que teniu infants a primària ja sabreu que es proposa avançar mitja hora l'horari d'horabaixa del curs vinent. Així les classes de l'horabaixa serien de 14:30h a 16:30h. 
Davant les inquietuds que això ha provocat entre els pares afectats ens vam posar en contacte amb la direcció de l'escola i ens han aclarit el per què d'aquesta decisió.
Tot seguit teniu la carta explicativa que ens han fet arribar. 

 Felanitx, juliol de 2015 

Benvolguda senyora presidenta: 
Davant la proposta de modificació de l'horari d'horabaixa d'infantil i primària de la nostra escola, voldríem deixar palesos alguns aspectes amb la idea de justificar el procediment.
En primer lloc, aquesta modificació és fruit d'una llarga reflexió i consulta. A través de les enquestes i en moltes tutories amb pares, se'ns ha fet arribar la dificultat de les famílies per conciliar l'esbarjo i activitats extra escolars a partir de les cinc de l'horabaixa, entre moltes altres peticions. Està clar que no són totes, però sí un percentatge important que ens ha fet plantejar una nova estructuració horària dins les nostres possibilitats. Les enquestes realitzades també en parlen, potser en un percentatge menor, però s'hi afegeixen. 
Altres consultes més concretes i molt més exhaustives es reserven per als canvi de jornada ordinària a extraordinària, és a dir, quan els centres proposen canvis de jornada partida a jornada continuada, que no és el cas. 
En segon lloc, el consell rector ha consultat altres escoles cooperatives que ja tenen en marxa horaris d'horabaixa diferents al que teníem fins ara: Mata de Jonc, per exemple, que fa de 14 a 16; Gorg Blau, que fa el mateix horari que l'escola proposa per al curs proper...
Ens ha servit per sospesar les diferents opcions, tot tenint en compte el nostre context i la normativa legal vigent, que estableix determinades condicions que s'han de tenir en compte i acomplir. 
Fetes les reflexions, en tercer lloc, el consell rector ha elevat la decisió a l'assemblea de la cooperativa que, com a titular de la gestió de l'escola, ha aprovat aquesta modificació. 
Finalment, el consell escolar (on es troba representat cada sector de la comunitat escolar) ha estat informat de tots aquests moviments i del canvi que es vol dur a terme.
A partir d'aquí, i fruit del consens, hem iniciat un mecanisme d'informació utilitzant les tecnologies que es troben al nostre abast (missatgeria gràcies al GESTIB, programa de gestió de centres) per tal que les famílies tingueu al vostra disposició el més ràpid possible la nostra proposta perquè entenem que és bo i recomanable per a la futura organització familiar, que també som conscients es veurà afectada en una o altra mesura, tot tenint en compte la quantitat i diversitat social que reverteix en l'escola i els seus integrants. Iniciat el proper curs s'han de notificar de la següent manera els canvis: han de quedar reflectits en la PGA i han d'aprovar-se al primer consell escolar que es farà, a finals de setembre. 
Fins ara només hem iniciat un sistema d'informació perquè és bo que se coneguin els canvis que ens afecten i es pugui crear un estat d'opinió. Sabem que no sempre fer canvis esdevé un encert per a tothom; que la nostra comunitat escolar està composta per una important i enriquidora varietat de famílies que viuen realitats totes molt particulars i distintes; que avenir-se a tothom és difícil i que prendre un camí o un altre sempre implica un risc que esperam sigui mínim. En tot cas, la cooperativa, els seus mestres, socis, treballadors (tots els qui d'una manera o una altra n'estam vinculats) no perd mai de vista que el seu principal objectiu és l'educació dels infants, nins i joves les famílies dels quals han dipositat la seva formació en el nostre projecte educatiu.
Tenim molt clar i molt present que totes les nostres decisions es prenen amb la intenció de millorar aquest procés d'aprenentatge i que per a nosaltres és molt important la complicitat de les famílies, tenir-les al nostre costat. La feina d'equip que feim, uns i altres, és indispensable i inexcusable. Moltes gràcies. 
Jerònima Muñoz.